Zapytanie ofertowe

W związku z realizacją przez spółkę Zacisze S.A. projektu o nazwie "Automatyzacja procesów B2B w zakresie kompleksowego zaopatrzenia w artykuły chemii budowlanej dzięki wdrożeniu systemu B2B”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 8 Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki Działanie 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B”, składamy następujące zapytania ofertowe: